Makroekonomija

22.11.2022 - 13:04
Makroekonomija

Mole se studenti I. godine dvogodišnjeg diplomskog studija koji slušaju kolegij Makroekonomija i nisu dobili pozivnicu za pristup učionici iz kolegija Makroekonomija a planiraju izlazak na kolokvij iz navednog kolegija da se u Google učionicu priključe putem koda: hl4jhvw ili putem linka https://classroom.google.com/u/1/c/NTcyNjk0Mjg2NDE4.