Rad Studentske službe - Centar Vitez

14.02.2022 - 12:32
Rad Studentske službe - Centar Vitez

Studentska služba u Centru Vitez raditi će u četvrtak 17.2.2022. od 17 do 18 sati. Ukoliko trebate Potvrdu ili neki dokument javite se najkasnije do srijede 16.2.2022. do 12 sati na e-mail arijana.laura@ef.sum.ba kako bi isto moglo biti pripremljeno. U navedenom vremenu studenti mogu dostaviti i uplatnice za prijavu ispita i uplatnice za školarinu kako ih ne bi morali slati e-mailom.