Makroekonomija - 1. kolokvij

26.11.2021 - 12:07
Makroekonomija - 1. kolokvij

Mole se studenti diplomskog studija koji planiraju izaći na prvi kolokvij iz kolegija Makroekonomija (planiran za 30.11.) da se jave predmentom asistentu na e-mail (jelena.juric@ef.sum.ba) radi evidencije polaganja kolokvija, najkasnije do ponedjeljka 29.11.2021. u 12 sati. 

Pravo izlaska na kolokvij imaju studenti koji prvi put slušaju ovaj kolegij.

 

predmetni asistent Jelena Jurić