Nastupno predavanje za izbor u znanstveno – nastavno zvanje docenta za kandidata dr.sc. Mirelu Mabić

Nastupno predavanje za izbor u znanstveno – nastavno zvanje docenta za kandidata dr.sc. Mirelu Mabić

SVEUČILIŠTE U MOSTARU - EKONOMSKI FAKULTET

 

Ur.br.: 02-1301-02/21

Mostar, 23.11.2021.god.

Sukladno članku 63. Statuta Sveučilišta u Mostaru Ur. broj: 01-1685/20, članku 2. i 3. Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanja i umjetničko-nastavna zvanja docenta (Ur. broj: 01-692/17) dekan donosi

O D L U K U

o provedbi nastupnog predavanja

 

Članak 1.

Dr. sc. Mirela Mabić, pristupnica za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent, znanstveno područje društvene znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika, skupina predmeta „poslovna informatika“, održat će nastupno predavanje pred Povjerenstvom, nastavnicima i studentima, sukladno odredbama Odluke o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Članak 2.

Nastupno predavanje biti će održano u četvrtak 2. prosinca 2021. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, u dvorani 214 s početkom u 12:00 sati na temu „Razvoj informacijskog sustava – analiza sustava“.

 Članak 3.

Nakon nastupnog predavanja pisanu ocjenu o nastupnom predavanju, na propisanom obrascu, dat će Povjerenstvo u sastavu:

   1. red. prof. dr. sc. Dražena Gašpar, predsjednik
   2. red. prof. dr. sc. Brano Markić, član
   3. izv. prof. dr. sc.  Zora Marijanović, član.

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                     DEKAN

   prof.dr.sc. Igor Živko

 

ODLUKA-PDF