Obavijest o održavanju javnog razgovora pristupnice Sare Soldo

18.10.2021 - 12:10
Obavijest o održavanju javnog razgovora pristupnice Sare Soldo
Sukladno članku 31. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih doktorskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,  odluci Vijeća poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, odluci Znanstveno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te odluci Senata Sveučilišta u Mostaru, Povjerenstvo zakazuje
 
 
J A V N I  R A Z G O V O R
 
za ocjenu i obranu teme doktorske disertacije pod nazivom "Utjecaj ulaganja poslodavaca u cjeloživotno učenje na zadovoljstvo poslom zaposlenika financijskih institucija " pristupnice Sare Soldo pred Povjerenstvom u sastavu: dr.sc. Zora Marijanović, izv.prof., Sveučilište  u Mostaru, Ekonomski fakultet-predsjednik; dr.sc.Ivona Vrdoljak- Raguž, red. prof., Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju- mentor i član; dr.sc. Aziz Šunje, red. prof., Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski fakultet- član; za 05.11.2021. godine u 17 sati putem platforme google meet.
 
 
 
 
Predsjedatelj Vijeća poslijediplomskih studija
 
prof.dr.sc.Mila Gadžić,v.r.