Javni razgovor o temi doktorske disertacije pristupnice Marine Jerinić

23.03.2021 - 16:15
Javni razgovor o temi doktorske disertacije pristupnice Marine Jerinić

SVEUČILIŠTE U MOSTARU

EKONOMSKI FAKULTET

 

Mostar, 22.03.2021.

 

Sukladno članku 31. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih doktorskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru,  odluci Vijeća poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, odluci Znanstveno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru te odluci Senata Sveučilišta u Mostaru, Povjerenstvo za ocjenu i obranu teme zakazuje

 

J A V N I  R A Z G O V O R

 

o temi doktorske disertacije pod nazivom "Utjecaj globalnih lanaca vrijednosti na izgradnju industrijske konkurentnosti " pristupnice Marine Jerinić za 07.04.2021. godine u 16 sati.

 

 

                                                                                                                                                                             Predsjedatelj Vijeća poslijediplomskih studija

 

                           Prof. dr. sc. Mila Gadžić