Obavijest za istraživačku radionicu

21.01.2021 - 17:46
Obavijest za istraživačku radionicu
Polaznici koji planiraju pristupiti izlaganju na istraživačkoj radionici u veljači 2021. godine trebaju  materijale za radionicu poslati najkasnije do 15.2.2021. godine. Izlaganja su planirana u tjednu nakon 01.03.2021. prema rasporedu koji će se naknadno utvrditi