Komentar na tekst objavljen na portalu

Komentar na tekst objavljen na portalu

Komentar i odgovor na tekst objavljen na portalu Hercegovina.info dana 02.10.2020.

Poštovane kolegice i kolege nastavnici, poštovani bivši i sadašnji studenti, poslovni partneri i prijatelji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, obavještavamo Vas kako smo poslali komentar i odgovor na tekst objavljen na portalu Hercegovina.info dana 02.10.2020.

Tekst komentara nalazi se na sljedećem linku