Poslovne financije - SSM

16.06.2020 - 08:34
Poslovne financije - SSM

Obavijest studentima koji su položili pismeni dio ispita na predroku iz kolegija Poslovne financije kako će se usmeni održati u srijedu u 9:30 sati putem google meeta. Informacija o linku za pristup ispitu biti će objavljena pola sata pred početak usmenog na web stranici Fakulteta.