Predstavnici Ureda za reviziju institucija u FBiH posjetili Ekonomski fakultet

Predstavnici Ureda za reviziju institucija u FBiH posjetili Ekonomski fakultet

Generalni revizor i zamjenik glavnog revizora Ureda za reviziju institucija u FBiH posjetili Ekonomski fakultet s ciljem organizacije stručnih praksi za studente Ekonomskog fakulteta u Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dževad Nekić, generalni revizor, Dragan Kolobarić, zamjenik generalnog revizora i Mia Buljubašić, šefica Kabineta generalnog revizora Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine posjetili su Ekonomski fakultet.

Ovaj sastanak održan je s namjerom uspostavljanja bolje i efikasnije suradnje između Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine i akademske zajednice. Glavni cilj ovog sastanka je organizacija stručnih praksi za studente Ekonomskog fakulteta u Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Generalni revizor, gospodin Dževad Nekić istakao je kako je cilj ovog Ureda uspostavljanje bliže suradnje sa akademskom zajednicom u BiH, a u okviru strateških opredjeljenja i u skladu sa principima međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija.

Pored toga razgovaralo se i o mogućnostima suradnje na različitim stručnim i znanstvenim projektima, kao što su projekt Kluba poslodavaca te različita znanstvena i stručna istraživanja koje organiziraju obje institucije.