Grafotisak d.o.o. Grude postao član Kluba poslodavaca

Grafotisak d.o.o. Grude postao član Kluba poslodavaca

Dana 14. studenoga 2019. godine poduzeće Grafotisak d.o.o. Grude i  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru potpisali su okvirni sporazum o suradnji, čime je Grafotisak d.o.o. Grude postao članom Kluba poslodavaca Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Grafotisak je poduzeće u privatnom vlasništvu, koje je 1983. godine osnovano kao poduzeće za proizvodnju grafičkih proizvoda, a 1990. godine svoje aktivnosti proširuje na distribuciju uredskog, školskog i grafičkog repromaterijala.

Danas, je Grafotisak vodeći distributer uredskog, školskog i grafičkog materijala na području Jugoistočne Europe. Osim vlastitih robnih marki, kao što su Connect®, Educa®, fornax®, foroffice®, i Lipa Mill®, na tržištu nudi i najpoznatije svjetske brendove u asortimanu koji se sastoji od uredskog materijala, školskog pribora, grafičkog repromaterijala i programa  za umjetnike.

Također, Grafotisak je i vodeći proizvođač grafičkih proizvoda u regiji, što obuhvaća proizvodnju knjiga, registratora, kartonske ambalaže i sigurnosnih proizvoda, uz korištenje najnovijih svjetskih tehnoloških dostignuća u grafičkoj industriji.

Na području Bosne i Hercegovine Grafotisak djeluje kroz svoje distributivne centre u Sarajevu, Tuzli i Banja Luci, sa sjedištem u Grudama. Na području Republike Hrvatske djeluje kroz Fokus d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, čiji je 100% vlasnik, i distributivnim centrima u Splitu, Rijeci i Osijeku. Na području Srbije, djeluje kroz Fokus Office d.o.o. sa sjedištem u Beogradu.

U skladu s misijom i vizijom poduzeća, djelatnost Grafotiska kompletirana je kroz izgradnju kvalitetnog transportnog sustava, pri čemu Grafotisak upravlja s voznim parkom od preko 40 transportnih jedinica, u isključivom vlasništvu poduzeća, čime se omogućila točna i pravovremena isporuka artikala i proizvoda kupcima.

U Grafotisku je primijenjen i održava se Integrirani Sustav Upravljanja, koji obuhvaća slijedeće sustave upravljanja:

      •         Sustav upravljanja kvalitetom, prema ISO 9001:2015;

      •         Sustav upravljanja okolišem, prema ISO 14001:2015;

      •         Sustav upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu, prema ISO 45001:2018; i

      •         Sustav upravljanja FSC® lancem sljedivosti, prema FSC-STD-40-004 V-3.0.

Svoj rad i uspjeh, Grafotisak temelji na kvaliteti, stalnom učenju i ljudskim resursima.

Danas u svojoj grupaciji, Grafotisak zapošljava više od 600 zaposlenika.