Obavijest o održavanju promocije u Vitezu

Obavijest o održavanju promocije u Vitezu

Dana 22. studenog 2019. godine s početkom  u 16:00 sati u prostoriji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Centar Vitez (Poslovni centar FIS Vitez) održati će se svečana promocija studenata Ekonomskog fakulteta, Centra u Vitezu i Centra u Orašju,

Svečana promocija održati će se sljedećim redoslijedom:

1.       stručni prvostupnici / bachelori ekonomije (stručni studij – 3 godine)

2.       magistri ekonomije (dvogodišnji diplomski studij)

Diplomanti trebaju doći u prostorije Centra Vitez u 15:00 sati.

Troškovi promocije su 70,00 KM.

Diplomanti iz Centra u Vitezu uplatu trebaju izvršiti na žiro račun broj 3381302271411177  UniCredit bank d.d. Mostar Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Centar u Vitezu, s naznakom za diplomu.

Diplomanti iz Centra u Orašju uplatu trebaju izvršiti na žiro račun broj 3381302271312140  UniCredit bank d.d. Mostar Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Centar u Orašju, s naznakom za diplomu.

Dokaz o uplati treba poslati na e-mail najkasnije do 15.11.2019. godine  na e-mail referada.vitez@ef.sum.ba.

Diplomanti iz Centra u Orašju ukoliko ne budu nazočni na promociji, diplomu mogu preuzeti naknadno u studentskoj službi Centra u Orašju.