Informatički menadžment - predavanja

07.02.2015 - 18:53
Informatički menadžment - predavanja

Nastava za kolegij Informatički menadžment će se održati u utorak, 10.2.2015. u terminu od 12:30 do 15:30 i od 18:00 do 20:00.