Cjeloživotno obrazovanje

Cjeloživotno obrazovanje

Ekonomski fakultet

Sveučilišta u Mostaru

 

P O Z I V 

ZA ISKAZIVANJE INTERESA POHAĐANJA OBUKE ZA STJECANJE RAČUNOVODSTVENIH ZVANJA

  

a) certificirani računovodstveni tehničar (CRT)

  1. ukupan fond sati za modul – 50 sati

  2. cijena obuke po predmetu – 200,00 KM

b) certificirani računovođa (CR)

  1. ukupan fond sati za modul – 60 sati

  2. cijena obuke po predmetu – 300,00 KM

c) ovlašteni revizor (OR)

  1. ukupan fond sati za modul – 80 sati

  2. cijena obuke po predmetu – 400,00 KM 

Obuka će se održati od 01. do 30. listopada 2019. godine u Mostaru na Ekonomskom fakultetu: Ekonomski fakultet Mostar, Matice hrvatske b.b. 88000 Mostar.

Certifikat:

Nakon završene obuke kandidati dobivaju certifikat o završenoj obuci

Dodatne informacije i prijave:

- Internet stranice Ekonomskog fakulteta u Mostaru http://ef.sum.ba

- Prijave slati e-mailom na adresu: branimir.skoko@ef.sum.ba


Napomena: Ekonomski fakultet zadržava pravo neodržavanja obuke iz pojedinog modula ili predmeta u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih kandidata.