I. godina

Rezultati ispita - I. godina

Naslov Objavaposloži silazno
Ekonomska sociologija 1 PE 03.10.2016 - 07:04
Mikroekonomija dekanski rok 03.10.2016 - 07:48
Informatika 1 PE 03.10.2016 - 10:43
Ekonomska sociologija 1 PE-kolokvij 05.12.2016 - 11:53
Informatika 1 PE-kolokvij 1 12.12.2016 - 10:33
Prvi kolokvij iz Matematike 16.12.2016 - 13:01
PRVI KOLOKVIJ -OSNOVE EKONOMIJE 17.12.2016 - 00:28
Informatika 1 PE-kolokvij 1+test 18.01.2017 - 15:54
II.kolokvij OSNOVE EKONOMIJE-PDS 26.01.2017 - 18:44
REZULTATI ISPITA OSNOVE EKONOMIJE PREDDIPLOMSKI STUDIJ 30.01.2017 - 21:07
Informatika 1 PE-kolokviji i test UKUPNO 31.01.2017 - 11:18
Matematika - drugi kolokvij 03.02.2017 - 15:17
Statistika, 1PE 05.02.2017 - 14:37
Matematika 09.02.2017 - 23:52
Informatika 1 PE-finalno usmeni 13.02.2017 - 10:09
Osnove ekonomije-pds 13.02.2017 - 17:45
Statistika, 1PE 19.02.2017 - 14:32
Mikroekonomija 19.02.2017 - 19:58
Poslovna organizacija PE/1/L-Ž/ 19.02.2017 - 20:00
Ekonomska sociologija 1 PE 22.02.2017 - 15:38
Matematika 23.02.2017 - 13:10
Informatika 1 PE 27.02.2017 - 10:47
Osnove ekonomije 03.04.2017 - 22:14
Informatika 1 PE 06.04.2017 - 09:47
Matematika 07.04.2017 - 11:00

Stranice