I. godina

Rezultati ispita - I. godina

Naslov Objavaposloži silazno
Osnove ekonomije-1PE 01.10.2014 - 10:44
Poslovna organizacija (A-K) - 1PE 01.10.2014 - 12:27
Mikroekonomija-1PE 01.10.2014 - 15:51
Informatika-1PE 03.10.2014 - 10:24
Ekonomska sociologija-1PE 05.10.2014 - 09:34
Statistika-1PE 06.10.2014 - 08:49
Matematika-1PE 06.10.2014 - 13:06
Trgovačko pravo - 1 god preddipl. 07.10.2014 - 08:25
Poslovna organizacija-1PE 07.10.2014 - 15:31
Prvi kolokvij iz Osnova ekonomije 09.12.2014 - 21:57
Informatika - test 1 11.12.2014 - 12:36
Matematika - prvi kolokvij 02.01.2015 - 20:43
Informatika - kolokvij 1 07.01.2015 - 12:21
Osnove ekonomije - drugi kolokvij 28.01.2015 - 20:53
Informatika - test 2 29.01.2015 - 15:40
Informatika - kolokvij 1+2+testovi 02.02.2015 - 11:00
Osnove ekonomije 03.02.2015 - 22:47
Poslovna organizacija 1PE (prof. Katerina Malić Bandur) 05.02.2015 - 08:01
Matematika - II kolokvij 05.02.2015 - 14:38
Informatika I rok i kolokviji 1PE 06.02.2015 - 13:01
Statistika 1PE 08.02.2015 - 13:18
Trgovačko pravo - 1godPreddipl. 10.02.2015 - 06:55
Mikroekonomija - 1PE 10.02.2015 - 13:22
Matematika 11.02.2015 - 16:10
Ekonomska sociologija 1PE 11.02.2015 - 18:56

Stranice