II. godina

Rezultati ispita - II. godina

Naslov Datum objaveposloži silazno
Osnove menadžmenta rezultati kolokvija 21.04.2016 - 21:14
Poslovne financije - PE 06.05.2016 - 14:06
Poduzetništvo - poslovni planovi koji ulaze u finalnu prezentaciju 06.05.2016 - 15:52
Rezultati I. kolokvija - Seminarski rad (Uvod u stručni i znanstveni rad) 10.05.2016 - 10:10
Poslovne financije - PE 13.05.2016 - 21:59
Demografija s ekonomikom rada (2. god preddipl) - 1. kol. 21.05.2016 - 16:55
OSNOVE MENADŽMENTA - REZULTATI 1. KOLOKVIJA 23.05.2016 - 12:47
Rezultati ponovljenog I. i II. kolokvija - Seminarski rad (Uvod u stručni i znanstveni rad) 24.05.2016 - 13:49
Poslovne financije - PE 01.06.2016 - 17:44
Poslovne financije - SSM 01.06.2016 - 20:55
Rezultati ponovljenog II. kolokvija - Seminarski rad (Uvod u stručni i znanstveni rad) 07.06.2016 - 12:25
Poslovne financije - PE 10.06.2016 - 23:30
Demografija s ekonomikom rada - 2.god preddipl. - kolokvij 1 i 2 12.06.2016 - 23:07
Demografija s ekonomikom rada - 2.god preddipl. - predrok 13.06.2016 - 07:10
Rezultati: Seminarski rad - Uvod u stručni i znanstveni rad - 13.6.2016. 14.06.2016 - 14:30
Osnove menadžmenta-zadaci i Case study 19.06.2016 - 13:07
Makroekonomija PE 20.06.2016 - 12:02
Računovodstvo PE 20.06.2016 - 15:15
Demografija s ekonomikom rada 21.06.2016 - 10:43
Osnove menadžmenta (PE) - lipanj I. rok 21.06.2016 - 16:55
Poslovne financije - PE 22.06.2016 - 19:19
Marketing 24.06.2016 - 19:11
Javne financije PE 27.06.2016 - 16:45
Rezultati II. ljetnog roka - Seminarski rad (Uvod u stručni i znanstveni rad) 28.06.2016 - 12:34
Poduzetništvo (PE) - lipanj II. rok 02.07.2016 - 17:14

Stranice