News

30.09.2020 - 08:03
Linkovi za sve online ispite koji se odvijaju dana 30.9.2020. na Ekonomskom fakultetu.Marija Čutura link za obranu diplomskog rada:https://meet.google.com/jtm-jxwg-woe?pli=1&authuser=0 Nastavnik: Sandra JelčićLink: https://meet.google.com/...
21.09.2020 - 14:44
Poziv za izjašnjavanje studenata o izboru smjera studija kojeg bi htjeli upisati u akademskoj 2020./2021. godini.Pozivaju se studenti sveučilišnog preddiplomskog studija koji su ostvarili uvjet za upis na IV. godinu studija i studenti stručnog...