Suradnja s gospodarstvom

Suradnja s gospodarstvom
Memorandum o suradnji između Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
​Sporazum o poslovno-tehničkoj suradnji između Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji između Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
Ugovor o suradnji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru s SPARK poslovni park d.o.o. Mostar
Sporazum o suradnji na stručnim, znanstvenim, istraživačkim, razvojnim i obrazovnim projektima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru s Razvojnom agencijom županije Zapadnohercegovačke - HERAG