Pravilnici i upute

Nostrifikacija (ekvivalencija) obrazovnih isprava

Naslov
NOSTRIFIKACIJA (ekvivalencija) obrazovnih isprava Preuzmi dokument

Upute za izradu završnog rada

Naslov
Upute za izradu završnog rada Preuzmi dokument

Upute za izradu diplomskog rada

Naslov
Pravilnik o diplomskom radu Preuzmi dokument
Protokol obrane diplomskog rada Preuzmi dokument
Izjava o akademskoj čestitosti Preuzmi dokument
Prijava obrane diplomskog rada Preuzmi dokument
Kratke upute za pisanje diplomskog rada Preuzmi dokument
Unutarnja naslovnica Preuzmi dokument
Vanjska naslovnica Preuzmi dokument
Prijava teme diplomskog rada Preuzmi dokument

Pravilnici

Naslov
Priručnik za studente strane državljane Sveučilišta u Mostaru Preuzmi dokument
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata na Sveučilištu u Mostaru Preuzmi dokument
Pravilnik o studiranju na Sveučilištu u Mostaru Preuzmi dokument

Upute za izradu kritičkog prikaza

Naslov
Upute za izradu kritickog prikaza Preuzmi dokument