Nakon položenih svih ispita - Obveze studenta

24.09.2014 - 06:19
Nakon položenih svih ispita - Obveze studenta

STUDENT, NAKON POLOŽENIH SVIH ISPITA PREDVIĐENIH PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU, DUŽAN JE INDEKS ODMAH DOSTAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU RADI OBRADE DOSJEA.