Obavijest o terminu nastave za kolegije MONETARNA POLITIKA (Z) i UPRAVLJANJE BANKAMA (RF) na diplomskom studiju

02.11.2017 - 09:54
Obavijest o terminu nastave za kolegije MONETARNA POLITIKA (Z) i UPRAVLJANJE BANKAMA (RF) na diplomskom studiju

Obavijest studentima diplomskog studija o pomjeranju termina nastave za kolegije MONETARNA POLITIKA (Z) i UPRAVLJANJE BANKAMA (RF) sa petka 3.11.2017. na subotu 4.11.2017. sa početkom u 8:30 prema rasporedu.