Obavijesti / Akti i procedure

Obavijesti

12.01.2016 - 10:09
SVEUČILIŠTE U MOSTARUEKONOMSKI FAKULTET Mostar,12.01.2016. Sukladno članku 55. i 56. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u...
08.12.2015 - 17:48
Prema odluci voditelja zajedničkog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu definirani su termini izlaganja na istraživačkim...
03.11.2015 - 10:10
Javna obrana doktorske disertacije Gorana Vučura, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
16.09.2015 - 19:15
SVEUČILIŠTE U MOSTARUEKONOMSKI FAKULTET Mostar,16.09.2015. Sukladno članku 55. i 56. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u...
16.09.2015 - 19:07
Prema odluci voditelja zajedničkog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu definirani su termini izlaganja na istraživačkim...
07.07.2015 - 14:02
Prema odluci Vijeća zajedničkih poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu definirani su termini izlaganja na istraživačkim...
15.06.2015 - 17:06
Prema odluci voditelja zajedničkog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu definirani su termini izlaganja na istraživačkim...
08.05.2015 - 13:03
Javna obrana doktorske disertacije mr.sc. Nikole Papca, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
04.03.2015 - 14:57
 Javna obrana doktorske disertacije Ruže Nedić, polaznice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
04.03.2015 - 14:55
SVEUČILIŠTE U MOSTARUEKONOMSKI FAKULTET Mostar, 04.03.2015. Sukladno članku 55. i 56. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u...

Pages