Obavijesti

Obavijesti

15.04.2016 - 11:05
Poštovane kolege,za studente korisnike ISS-a napravljena je mobilna aplikacija za Android platformu.Studenti korisnici ISS-a mobilnu aplikaciju za ISS mogu preuzeti na Google Store-u.Naziv...
24.03.2016 - 07:38
Odobrava se jedan izvanredni ispitni rok (travanjski) za sve studente za akademsku 2015./2016. godinu, koji će se održati od 4.-9. travnja 2016. godine.Studenti na izvanrednom ispitnom roku u...
09.03.2016 - 16:01
Ispit iz:  Matematika - sadržajna razlika i Statistika - sadržajna razlika, za studente prve godine Dvogodišnjeg diplomskog studija bit će u četvrtak, 17.3.2016. u 16:00 sati.
08.03.2016 - 13:09
Sukladno obvezi da se mentori za diplomske radove moraju imenovati na Znanstveno-nastavnom vijeću, potrebito je da profesori do kraja ožujka dogovore teme s kandidatima i dostave prodekanu za nastavu...
26.02.2016 - 12:29
Upis ocjena iz predmeta Upravljačko računovodstvo i Računovodstvo odgovornosti za studente koji su položili preko kolokvija održati će se 2. ožujka 2016. u 17:15 sati.
24.02.2016 - 21:04
Obavijest studentima da će termin prezentacija projekata iz kolegija Sustavi potpore odlučivanju, Otkrivanje znanja u bazama podataka i Razvoj poslovnih aplikacija biti u petak 26.2.2016. sa početkom...
24.02.2016 - 17:42
Studenti, koji su pri upisu u akademsku 2015./2016. godinu ukupnu uplatu podijelili na dva jednaka dijela,  drugi dio uplate trebaju izvršiti do početka ljetnog semestra 29.2.2016., a najkasnije...
19.02.2016 - 10:10
Drugi zimski ispitni rok za kolegije koje predaje prof. Maja Lamza Maronić će se održati u petak, 26.2.2016. prema sljedećem rasporedu: PIS u 10:00, UPP, SUPP i IM u 14:00 
10.02.2016 - 11:14
Usmeni dio ispita kod prof. Maje Lamza Maronić će se održati 12.2.2016. za POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAV  u 10:00 sati, a UPP/SUPP i IM u 14:00 sati.
08.02.2016 - 06:57
Obavještavaju se studenti da će se usmeni dio ispita kod prof. Miroslava Džidića iz kolegija Pravo međunarodne trgovine održati 8.2.2016. sa početkom u 16 sati.

Pages