Termin održavanja istraživačke radionice

29.04.2020 - 13:52
Termin održavanja istraživačke radionice

Uvažavajući situaciju oko pandemije corona virusa i vremenske okvire iste, Vijeće PDS-a je odredilo novi termin održavanja istraživačkih radionica i to u petak, 22.05.2020. godine.

Zbog pandemije corona virusa istraživačke radionice će se odvijati on line

Materijale treba poslati najkasnije 15 dana prije održavanja radionice .