Statistika - Sadržajna razlika - 1.god DDM

21.05.2018 - 10:15
Statistika - Sadržajna razlika - 1.god DDM

Ispitni rok za polaganje sadržajne razlike iz kolegija Statistika na Dvogodišnjem diplomskog studiju u Mostaru (DDM) se zakazuje za 28.5.2018. u 18:00, dvorana 8.