Statistika - Sadržajna razlika - 1.god DDM

15.02.2018 - 16:24
Statistika - Sadržajna razlika - 1.god DDM

Prvi termin usmenog ispita i upisa ocjena za studente koji su položili sadržajnu razliku iz kolegija Statistika će biti u utorak, 20.2.2018. u 16:00, a drugi termin će se održati nakon ispitnog roka zakazanog za 23.2.2018. Točan termin drugog termina će biti naknadno objavljen.