Raspored ispita po salama

04.07.2019 - 08:54
Raspored ispita po salama

Fakultet: Ekonomski fakultet Akademska godina: 2018/2019

Studij: DVOGODIŠNJI DIPLOMSKI (MASTER) STUDIJ

Rbr Predmet

Profesor

Datum i vrijeme

SALA

1 JDS1ME3 PRAVO MEĐUNARODNE TRGOVINE

MARINKO JURILJ

05.07.2019 16:00

9

Studij: JEDNOGODIŠNJI DIPLOMSKI (MASTER) STUDIJ

1 JDS1RF2 MEĐUNARODNI FINANCIJSKI MENADŽMENT

BRANIMIR SKOKO

05.07.2019 16:30

6

2 PDS36ME3 OPERACIJSKI MENADŽMENT

KATERINA MALIĆ BANDUR

05.07.2019 16:30

8

Studij: STRUČNI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE

1 SS019 EKONOMIKA PODUZEĆA

DIJANA ĆAVAR

05.07.2019 16:30

111

2 SS024 FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO

JOSIPA GRBAVAC

05.07.2019 14:00

214

3 SS026 OPERACIJSKI MENADŽMENT

KATERINA MALIĆ BANDUR

05.07.2019 16:30

8

4 SS043 RAČUNOVODSTVO POREZA

MIRO DŽAKULA

05.07.2019 14:00

214

5 SS047 VJEŠTINE PRODAJE I PREGOVARANJA

SANJA BIJAKŠIĆ

05.07.2019 16:30

214

Studij: SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE

1 PDS16-RIF-IZB831 RAČUNOVODSTVENI INFORMACIJSKI SUSTAV

DRAŽENA GAŠPAR

05.07.2019 10:00

208

2 PDS35RF4 FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVO

JOSIPA GRBAVAC

05.07.2019 14:00

214

3 PDS47RF5 RAČUNOVODSTVO POREZA

MIRO DŽAKULA

05.07.2019 14:00

214

4 PDS48MA2 STRATEGIJE MARKETINGA

SANDRA JELČIĆ

05.07.2019 13:00

208

5 PEZ104 TRGOVAČKO PRAVO

MARINKO JURILJ

05.07.2019 16:00

9

6 PEZ118 MARKETING

SANJA BIJAKŠIĆ

05.07.2019 16:30

214