Poslovna organizacija I. god. SSM - upis ocjena

22.06.2017 - 08:20
Poslovna organizacija I. god. SSM - upis ocjena

Upis ocjena iz Poslovne organizacije, za studenete koji su ispit položili preko kolokvija, održat će se u utorak 27.6.2017. u 16 sati.