Ljetni odmor i nastavak rada u rujnu

Ljetni odmor i nastavak rada u rujnu

Zbog kolektivnog godišnjeg odmora Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru  neće raditi u razdoblju od 21.7.2018. do 19.8.2018. godine.

Fakultet započinje s radom u ponedjeljak 20.8.2018. godine.

U tjednu od 20.8. do 24.8. radno vrijeme Studentske službe je od 7:30 do 15:30 sati.

Upisi u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija i stručnog studija za SVE pristupnike nastavlja se od 20.8.2018. u uredu broj 2 (Studentska služba) od 8:30 do 14:30.

Detaljne informacije i upute za upise nalaze se na linku: http://ef.sve-mo.ba/upisi