Novosti

17.09.2019 - 12:53
Upisi u akademsku 2019./2020. godinu na Stručni studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru - centar VitezStručni studij traje 3 godine.Nakon završenog studija stječe se zvanje stručni prvostupnik/bachelor ekonomije s ostvarenih 180 ECTS...
14.09.2019 - 13:37
a) certificirani računovodstveni tehničar (CRT)  1. ukupan fond sati za modul – 50 sati  2. cijena obuke po predmetu – 200,00 KMb) certificirani računovođa (CR)  1. ukupan fond sati za modul – 60 sati  2. cijena...