Rezultati ispita - II. godina

Naslov Objava
Gospodarstvo BiH SSM 04.03.2020 - 19:54
Osnove oporezivanja u B i H 01.03.2020 - 01:39
Ekonomika poduzeća 27.02.2020 - 09:26
Poslovne financije - SSM 25.02.2020 - 08:21
Gospodarstvo BiH SSM 19.02.2020 - 19:00
Menadžment ljudskih potencijala SSM 19.02.2020 - 15:36
Ekonomika poduzeća 12.02.2020 - 20:12
Poslovne financije - SSM 10.02.2020 - 18:24
Menadžment ljudskih potencijala SSM 05.02.2020 - 07:59
Menadžment (2SSM)- I. ispitni rok 04.02.2020 - 16:12
Osnove menadžmenta rezultati kolokvija 31.01.2020 - 16:03
Osnove marketinga 26.01.2020 - 20:20
Menadžment (2SSM)- rezultati testa zadataka 22.01.2020 - 15:28
Menadžment ljudskih potencijala (SSM) 20.01.2020 - 15:25
Osnove menadžmenta rezultati I kolokvija 15.12.2019 - 10:39
Rezulati I kolokvija iz Osnova marketinga 01.12.2019 - 20:44
Menadžment ljudskih potencijala SSM 1. kolokvij 01.12.2019 - 07:31
Gospodarstvo BiH SSM 29.09.2019 - 21:55
Poslovne financije - SSM 26.09.2019 - 09:39
Ekonomika poduzeća 22.09.2019 - 22:01
Financijsko računovodstvo_SSM 21.09.2019 - 11:43
Poslovne financije - SSM 20.09.2019 - 09:27
Mikroekonomija 19.09.2019 - 08:05
Osnove oporezivanja u B i H 18.09.2019 - 23:56
Gospodarstvo BiH SSM 13.09.2019 - 09:53

Stranice