Obavijesti

Obavijesti

28.02.2017 - 19:46
Javna obrana doktorske disertacije Damira Ravlića, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
15.02.2017 - 19:14
Javna obrana doktorske disertacije Ivana Kožula, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
07.02.2017 - 12:27
Obaviještavaju se studenti zajedničkih poslijediplomskih doktorskih studija o zaključcima Vijeća zajedničkog PDS-a sa sjednice održane 24.siječnja 2017. godine u Splitu. Z A K L J U Č C...
30.01.2017 - 14:58
Javna obrana doktorske disertacije Ivice Ćorića, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
18.10.2016 - 14:25
Javna obrana doktorske disertacije Ante Džidića, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
26.09.2016 - 19:57
Izlaganja na istraživačkim radionicama, doktorskim konferencijama i istraživačkim seminarima  28.09.2016. godine  ISTRAŽIVAČKE RADIONICE u 14 sati1.     ...
09.09.2016 - 19:13
Prema odluci voditelja zajedničkog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu prolongiran je termin održavanja istraživačkih radionica,...
01.09.2016 - 19:34
SVEUČILIŠTE U MOSTARUEKONOMSKI FAKULTET Mostar, 01.09.2016. Sukladno članku 55. i 56. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u...
24.06.2016 - 19:29
Javna obrana doktorske disertacije Mire Vujeva, polaznice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
24.05.2016 - 14:45
Izlaganja na istraživačkim radionicama, doktorskim konferencijama i istraživačkim seminarima  27.05.2016. godine  ISTRAŽIVAČKE RADIONICE u 17 sati1.     ...

Stranice