Ljetni odmor

Ljetni odmor

Zbog kolektivnog godišnjeg odmora Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru neće raditi u razdoblju od 25.7.2022. godine do 29.8.2022. godine.

Prvi radni dan nakon kolektivnoga godišnjeg odmora je 29.8.2022. godine.

Upisi u ljetnom upisnom roku završavaju 22.7.2022. godine, a nastavljaju se u jesenskom upisnom roku koji počinje 29.8.2022. godine.

Detalji o upisima nalaze se na linku:
https://ef.sum.ba/upisi

Sve informacije možete dobiti na mail referada@ef.sum.ba i dekanat@ef.sum.ba

Hvala svima koji su odabrali i upisali Stručni studij ili Preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru