IV. godina

Rezultati ispita - IV. godina

Naslov Datum objave
Rezultati iz kolegija Strategije marketinga 10.09.2017 - 17:24
Projektni menadžment (PE) - rujan I. rok 09.09.2017 - 17:36
Korporativno upravljanje (PE) - rujan I. rok 09.09.2017 - 17:29
Analiza financijskih izvještaja 08.09.2017 - 21:54
Revizija_PE 06.09.2017 - 21:48
Ekonomska politika 06.09.2017 - 20:09
Monetarna analiza -PE 06.09.2017 - 11:10
Strateški menadžment PE 02.09.2017 - 21:21
Upravljanje bankama - PE 31.08.2017 - 08:34
Ekonomska politika 11.07.2017 - 20:07
MEĐUNARODNO POSLOVANJE - IV.GODINA 11.07.2017 - 11:32
Poslovna inteligencija - 4.god preddipl 10.07.2017 - 15:49
Fiskalna politika EU PE 10.07.2017 - 04:05
Strategije marketinga, 4PE 08.07.2017 - 22:04
Analiza financijskih izvještaja 08.07.2017 - 14:43
Revizija - zadaci 07.07.2017 - 15:14
Revizija _PE 07.07.2017 - 14:45
Upravljanje poslovnim dokumentima - 4PE 06.07.2017 - 08:35
Računovodstvo poreza_PE 05.07.2017 - 17:43
Monetarna analiza PE 05.07.2017 - 11:22
Međunarodno poslovanje - 4.GODINA 04.07.2017 - 06:39
Sustavi potpore odlučivanju 29.06.2017 - 12:41
Međunarodni menadžment PE 28.06.2017 - 23:49
Revizija_PE 28.06.2017 - 23:43
Metodika projektiranja organizacije 28.06.2017 - 20:41

Stranice